Privacy verklaring

La Pelle, Salon voor Schoonheid en Voeding, 
Driehuizerweg 346
6525 PN NIJMEGEN 
024-355 39 66
www.lapelle.nl 
KvK 09102788
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Ellen Capellen is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van La Pelle, Salon voor Schoonheid en Voeding. Zij is te bereiken via info@lapelle.nl.nl

La Pelle verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
1. Voor- en achternaam 
2. Adresgegevens 
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres
Deze gegevens worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
www.lapelle.nl verzamelt geen gegevens over websitebezoekers, maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en maakt geen gebruik van cookies. 
La Pelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 3 jaar na het laatste contact. 
La Pelle verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lapelle.nl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
La Pelle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

La Pelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lapelle.nl.nl